Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 23 - 23℃, gió 4.3m/s, khả năng mưa 88%, áp suất 1013 hpa