Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 28 - 28℃, gió 4.2m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1002 hpa