Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 0.77m/s, khả năng mưa 64%, áp suất 1011 hpa