Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 5.29m/s, khả năng mưa 67%, áp suất 1013 hpa