Hanoi, VN sương mù

nhiệt độ từ 20 - 20℃, gió 2.57m/s, khả năng mưa 40%, áp suất 1013 hpa