Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 36 - 36℃, gió 1.44m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 996 hpa