Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 14 - 14℃, gió 1.52m/s, khả năng mưa 97%, áp suất 1018 hpa