Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 1.56m/s, khả năng mưa 92%, áp suất 1005 hpa