Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 6.09m/s, khả năng mưa 17%, áp suất 1002 hpa