Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 2.45m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1014 hpa