Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 17 - 17℃, gió 1.94m/s, khả năng mưa 89%, áp suất 1018 hpa