Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 3.23m/s, khả năng mưa 74%, áp suất 1006 hpa