Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 4.26m/s, khả năng mưa 95%, áp suất 1004 hpa