Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 4.95m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1006 hpa