Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 20 - 20℃, gió 5.16m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1017 hpa