Hanoi, VN mưa vừa

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 0.72m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1003 hpa