Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 3.96m/s, khả năng mưa 90%, áp suất 1005 hpa