Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 24 - 24℃, gió 1.91m/s, khả năng mưa 95%, áp suất 1013 hpa