Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 28 - 28℃, gió 6.51m/s, khả năng mưa 94%, áp suất 1002 hpa