Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 19 - 19℃, gió 1.56m/s, khả năng mưa 98%, áp suất 1010 hpa