Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 15 - 15℃, gió 2m/s, khả năng mưa 95%, áp suất 1016 hpa