Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 6.51m/s, khả năng mưa 94%, áp suất 1002 hpa