Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 2.45m/s, khả năng mưa 24%, áp suất 1009 hpa