Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 1.32m/s, khả năng mưa 60%, áp suất 1007 hpa