Hanoi, VN mưa vừa

nhiệt độ từ 34 - 34℃, gió 0.6m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 994 hpa