Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 3.22m/s, khả năng mưa 3%, áp suất 1009 hpa