Hanoi, VN mưa lớn

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 1.56m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1001 hpa