Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 2.2m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1001 hpa