Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 20 - 20℃, gió 2.72m/s, khả năng mưa 90%, áp suất 1013 hpa