Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 4.57m/s, khả năng mưa 52%, áp suất 1004 hpa