Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 4.2m/s, khả năng mưa 83%, áp suất 1004 hpa