Hanoi, VN mưa vừa

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 0.66m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 996 hpa