Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 28 - 28℃, gió 4.87m/s, khả năng mưa 82%, áp suất 1006 hpa