Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 16 - 16℃, gió 5.07m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1020 hpa