Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 2.4m/s, khả năng mưa 44%, áp suất 1009 hpa