Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 15 - 15℃, gió 3.88m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1022 hpa