Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 2.31m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1000 hpa