Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 4.44m/s, khả năng mưa 77%, áp suất 1005 hpa