Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 3.21m/s, khả năng mưa 21%, áp suất 1010 hpa