Ashburn, US tuyết

nhiệt độ từ -1.35 - 4.64℃, gió 2.68m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 995 hpa