Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 26.3 - 26.3℃, gió 1.33m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1002 hpa