Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 35 - 35℃, gió 1.18m/s, khả năng mưa 54%, áp suất 999 hpa