Hanoi, VN mưa lớn

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 2.21m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1001 hpa