Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 7.27m/s, khả năng mưa 83%, áp suất 1001 hpa