Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 21 - 21℃, gió 2.97m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1020 hpa