Hanoi, VN bầu trời quang đãng

nhiệt độ từ 18 - 18℃, gió 0.5m/s, khả năng mưa 0%, áp suất 1014 hpa