Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 22 - 22℃, gió 0.8m/s, khả năng mưa 79%, áp suất 1017 hpa