Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 18 - 18℃, gió 4.31m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1018 hpa