Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 35 - 35℃, gió 2.4m/s, khả năng mưa 97%, áp suất 999 hpa