Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 34 - 34℃, gió 1.1m/s, khả năng mưa 97%, áp suất 1000 hpa