Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 20 - 20℃, gió 3.46m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1011 hpa