Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 14 - 14℃, gió 1.73m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1019 hpa