Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 28.53 - 28.53℃, gió 4.82m/s, khả năng mưa 58%, áp suất 1015 hpa