Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 1.25m/s, khả năng mưa 98%, áp suất 1000 hpa