Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 1.23m/s, khả năng mưa 6%, áp suất 1008 hpa