Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 0.64m/s, khả năng mưa 54%, áp suất 1007 hpa