Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 5m/s, khả năng mưa 71%, áp suất 1000 hpa